Hem
Forum
Spel

Nerladdning
Kontakta oss

Nackgammon

Uppställning
Spel
Vinst

Regler för Nackgammon

Följande regler beskrivs såsom de är implementerade i The Board.

Uppställning

Uppställningen för startbrädet är detsamma som för Backgammon, förutom att en pjäs tas från varje stapel med fem pjäser i och placeras på tungan som ligger näst närmast hemmet.

startuppställning

Spel

Reglerna är exakt desamma som för Backgammon.

Vinst

Den spelare som först flyttar ut alla sina pjäser vinner.