Hem
Forum
Spel
Nerladdning
Kontakta oss

Bräde

Uppställning
Spel
Vinst
Tilläggsregler

Bräde (Svenskt Brädspel)

Följande regler beskivs som de är implementerade i The Board. Det existerar en uppsjö av olika varianter så vi har implementerat de mest allmänna och kända av dem.

Uppställing

För att spela bräde behöver du ett bräde, spelpjäser och ett par tärningar. Brädet är rektangulärt och längs med långsidorna finns det 24 tungor (spetsar), tolv på vardera sidan, markerade. Brädet är avdelat i fyra kvarter av baren i mitten och är numrerade moturs. Varje kvadrant består av sex tungor. Tungan i övre högra hörnet, från spelarens vy kallas hem (eller hus). Spelarens första kvarter, där hans hem finns, kalls spelarens hemkvarter. Det andra kvarteret kallas spelaren ytterkvarter. Det tredje kvarteret kallas motståndarens hemkvarter och det fjärde kallas motståndarens ytterkvarter. Tungan i det övre vänstra hörnet, den sista tungan i spelarens ytterkvarter, kalls huken.

Det finns 30 spelpjäser, femton för varje spelare. En spelare får ljusa pjäser och den andre får mörka.
Spelet använder två sex-sidiga tärningar (eller ett par för varje spelare) som slås samtidigt. Om båda tärningarna hamnar med samma antal ögon upp så kallas slaget ett dubbelslag (eller allor om man är gammalmodig).
I början av varje match så staplas alla spelarens pjäser på hans hemtunga (se bild). Spelet börjar genom att varje spelare slår en tärning och den som slår lägst får börja matchen, genom att slå båda tärningarna.

startuppställning

Spel

I början av varje drag så slår spelaren två tärningar och flyttar sina pjäser så många steg som ögonen visar. Spelaren måste flytta en pjäs för varje tärning  och får inte lägga ihop tärningens ögon för att flytta en pjäs. Till exempel, om spelaren slår en 4:a och en 2:a så får han flytta en pjäs  fyra steg och en annan två steg, eller en pjäs först fyra steg (och landa på en tunga fyra steg iväg) och sedan två steg, eller en pjäs first två steg och sedan fyra steg. Det är inte tvunget att flytta för den ena eller den andra tärningen först så länge som man kan flytta för båda tärningarna.
En spelare får aldrig undlåta att flytta en pjäs för en tärning om han kan flytta pjäser för båda tärningarna på något sätt. Det betyder att om en spelare bara kan använda den andra tärningen genom att flytta en viss pjäs med den första tärningen, så måste han göra det. Om en spelare bara kan flytta en pjäs antingen för den ena eller för den andra tärningen men inte för båda, så måste han flytta för den tärning som visar högst antal ögon.
Om en spelare slår ett dubbelslag så ska spelaren flytta fyra pjäser (två för varje tärnings ögon) istället för två. Om en spelare inte kan flytta för alla för alla tärningar, så måste han flytta för så många som han kan. Spelaren måste även maximera antalet ögon som en pjäs flyttar för varje tärning.

Förflyttning av pjäserna sker moturs, från höger till vänster längs den övre halvan av brädet och från vänster till höger på den nedre halvan. En pjäs flyttas till den nedre halvan när den passerar eller lämnar huken. Det är inget tvång att man måste landa på huken innan man landar på den nedre halvan av brädet.

En ensam pjäs kallas blöt. Två eller fler pjäser staplade på samma tunga kallas band. Den första tunga som en spelare får bygga band på är huken och sen på hela motståndarens hem- och ytterkvarter. Motståndaren får inte landa på en tunga där det finns ett band. Hur som helst, så hindrar bara ett band en spelare från att landa på den tungan; att hoppa över den, med ett tillräckligt högt tärningsslag, är tillåtet. Även fast pjäserna på spelarens hemtunga bildar ett band, och kommer att göra det tills den näst sista pjäsen flyttats därifrån, så får man aldrig stapla fler brickor på den tungan förrän den har blivit helt tom.

Om en spelare landar en pjäs på en av motsåndarens blöta pjäser, så slår han ut pjäsen som finns där. Utslagna pjäser flyttas från brädet och placeras på baren. Ägaren till den utslagna pjäsen får inte flytta någon annan av sina pjäser förrän han har flyttat in alla utslagna pjäser från baren till brädet igen. Man flyttar in pjäser genom att slå tärningarna normalt och sedan flytta pjäserna, men man börjar räkna utanför brädet. På ett tärningsslag på ett så får man flytta in pjäsen på spelarens hemtunga, på ett slag på två på den andra tungan, o.s.v. Den tunga som en pjäs flyttas in på får inte vara upptagen av en av motståndaren band, eftersom de hindrar en pjäs från att landa där. Tungan får heller inte vara upptagen av en av spelarens egna pjäser eftersom huken är den enda tunga som en spelare får stapla fler än en pjäs på i de två första kvarteren. Det är möjligt, och vanligt, att vara oförmögen att få flytta någon pjäs för åtskilliga tärningsslag i rad, eftersom en eller flera av dina pjäser ligger på baren. Om en pjäs flyttas in där det ligger en av motståndarens blöta pjäser, så slås denna ut och hamnar på baren som vanligt.
Det finns ett undantag till regeln om att motståndarband hindrar en pjäs från att flyttas in igen. Om en spelare har utslagna pjäser på baren men inga lediga platser att komma in på, får spelaren flytta in sina pjäser där motståndaren har byggt band, och på så vis slå ut alla pjäser i det bandet för motståndaren. Exempel: Vit har tre pjäser på baren, tre på sitt hem och en blöt på den sjätte tungan. Svart har band på andra, tredje och fjärde tungan, där varje band består av två pjäser. Vit slår 5-2. En pjäs flyttas in på tunga 5 och eftersom det inte finns några fler lediga tungor kvar, så får nästa pjäs landa på tunga två, vilket skickar två svarta pjäser till baren. Om vit däremot hade slagit 4-2, så hade inga pjäser fått flyttas in eftersom banden blockerar de tungorna och kan inte slås ut så länge det finns lediga tungor att flytta ut på.

Mycket av spelets strategi infattar att bygga band för att hindra motståndarens förflyttning. Man får inte bygga fler än fem band i rad, d.v.s blockera mer än fem tungor som sitter bredvid varandra. Det finns dock ett undantag: om en spelare har flyttat ut (se Vinst nedan) alla sina pjäser utom en, hans motståndare är då tillåten att bygga hur många band i rad som han vill. Ett band på huken räknas dock aldrig in i antalet band i rad eftersom motståndaren aldrig blir blockerad efter den tungan.

Vinst

Det finns olika sätt att vinna spelet; antingen genom att flytta ut alla pjäser, genom att göra fint spel i motståndarens ytterkvarter eller genom att göra den andra spelaren till Jan.
Flytta ut pjäser sker genom att flytta alla dina pjäser till motståndarens ytterkvarter och sedan flytta ut dem genom att slå som vanligt och göra drag. Man måste ha alla kvarvarande pjäser i den kvadranten för att få flytta ut dem. Om en pjäs blir utslagen måste den flyttas in i hemkvarteret som vanligt och ingen pjäs får flyttas ut igen förrän man än en gång har alla sina pjäser i det sista kvarteret. Om en tärning visar fler antal ögon än vad som behövs för att flytta ut en pjäs, så struntar man i de överskjutande ögonen som inte används. Det är inget tvång att man måste flytta ut pjäser. Om en spelare heller flyttar inne i kvarteret istället så får han göra det. Om en spelare flyttar ut alla pjäser innan motståndaren har gjort detsamma, eller vunnit på något annat sätt, så vinner han.
Göra fint spel sker genom att bygga band i olika formationer i motståndarens ytterkvarter. Det finns fyra olika fina spel man kan göra för att vinna. Alla dessa anses överlägset att flytta ut pjäserna, och ger mer poäng om man spelar flera matcher i rad. De fina spelen förklaras nedan.
Enkelt kron görs genom att bygga fem band med vardera tre pjäser på i rad på de fem sista tungorna i motståndarens ytterkvarter.
Dubbelt kron tillverkas genom att bygga tre band i rad med vardera fem pjäser på i rad på de tre sista tungorna i motståndarens ytterkvarter.
Trappspel sker genom att bygga ett tre band i rad på de sista tre tungorna där det sista bandet har sju pjäser staplade på sig, det näst sista har fem pjäser och bandet två tungor från motståndarens huk har tre pjäser.
Uppspel sker genom att stapla alla femton pjäser på motståndarens huk (den sista tungan i motståndarens ytterkvarter). Detta fina spel är väldigt ovanligt och anses vara ännu finare än de övriga fina spelen.

Som det står ovan så måste man, om det är möjligt, att använda båda tärningarna för att slutföra ett drag. Detta gäller även om man skulle kunna göra fint spel med en av tärningarna. Alltså, det fina spelet räknas inte som vinst om det inte tillverkas efter att pjäser för båda tärningarna har flyttats.

Jan innebär att en spelare har fler utslagna på baren än det finns tungor att flytta in pjäser på i spelarens hemkvarter. Detta innebär att om en spelare vid något tillfälle har fler pjäser på baren än det finns tungor som inte redan är upptagna med hans egna pjäser i hemkvarteret, så blir spelaren Jan och förlorar genast partiet. SprängJan sker om en spelare vinner genom att göra den andra spelaren till Jan genom att spränga ett eller flera av hans band. På grund av Janregeln så är det generellt en dålig idé att ha mer än fem, eller sex om hemmet inte har mer än en pjäs, blöta pjäser på brädet vid ett och samma tillfälle.

Spelaren som förlorar ett parti får börja i nästa.

Tilläggsregler


Förutom reglerna ovan som kallas klassiska regler, så finns det även lite variationer av reglerna. Följande tilläggsregler har inkluderats i The Board.

Dubbelsexregeln (Double-six Rule)

Om en spelare slår dubblesex (sex med båda tärningarna) så får han välja att flytta sex pjäser till den sjunde tungan på sitt slag istället för bara en som i normal fall. Om han gör det så betraktas dock dessa pjäser inte som ett band utan som blöta och kan bli utslagna till baren som en vanlig blöt pjäs kan bli. Detta innebär att om denna stapel slås ut innan spelaren har flyttat bort minst en pjäs därifårn kommer han att bli Jan och förlora. Om motspelaren sedan också slår dubbelsex på sitt första slag, måste den första spelaren flytta tillbaka alla pjäser till hemtungan igen.

Lättare inflyttningsregel (Easy Re-entrant Rule)

När man flyttar in pjäser från baren och har fler pjäser där än det finns lediga tungor i hemkvarteret, så är det inte nödvändigt att flytta in pjäser på de lediga tungorna först, utan spelaren får direkt slå ut motståndarens band för att komma in. Detta innebär att så fort det finns fler pjäser på baren än lediga tungor så får man spränga motståndarens band, men får bara göra så länge som villkoret är uppfyllt. Exempel, spelaren har två pjäser utslagna på baren, har sex pjäser kvar på hemtungan, har en ledig plats på tunga fem, motståndaren har band på tunga två, tre, fyra och sex, och spelaren slår 3-6. Eftersom spelaren har färre lediga platser att komma in på än han har pjäser på baren så får han spränga motståndarens band direkt. Spelaren får dock bara spränga ett av banden eftersom när han har sprängt ett av banden så har han en pjäs kvar på baren och det finns en ledig plats att komma in på, nämligen tunga fem. Sedan så måste spelaren spränga bandet på tunga sex eftersom man alltid måste använda den högsta tärningen om man bara kan använda en av dem.

Entärningsregeln (One-die Rule)

Om en spelare skulle ha möjlighet att kunna göra fint spel med bara en tärning i sitt nästa drag, så får spelaren välja att bara slå med en tärning i sitt nästa slag. Om spelaren misslyckas med att vinna på att göra fint spel med det slaget, så måste spelaren fortsätta att slå med en tärning i så många drag som tärningens ögon visade när han begärde att få använda en tärning. Detta innebär att om spelaren begärde att slå med en tärning,  slog en femma och misslyckades med att göra fint spel, så måste han fortsätta att slå med en tärning i ytterligare fem slag.

Vasa tävlingsregler (Vasa Competition Rules)

Denna uppsättning regler används i de svenska mästerskapen och i klubbspel i Bräde (svenskt brädspel) och skiljer sig från de klassiska reglerna på följande vis.

En spelare får bygga hur många band han vill i rad, men så fort som han har byggt fler än fem band i rad så får motståndaren spränga dessa band, och slå ut dem till baren. När ett band blivit sprängt och det inte längre ligger fler än fem band i rad så får inte längre banden sprängas. Undantaget till den här regeln är om en spelare har flyttat ut alla sina pjäser utom en, precis som i de ordinarie reglerna.
Om en spelare har byggt sex band, eller fler, i rad och som sträcker sig från motståndarens hemkvarter, så får dessa band slås ut direkt från en inkommande pjäs. Detta innebär att regeln om att man måste flytta ut pjäser på lediga platser först inte gäller i det här speciella fallet.

Utflyttning av pjäser måste ske bakifrån, vilket innebär att du bara får flytta ut en pjäs om den står längst bort av alla pjäser. Detta får till följd att du inte kan flytta ut pjäser för varje tärning utan måste flytta pjäser som vanligt inom det sista kvarteret. Till exempel, om du har en pjäs på tunga 19, en på 20, två på 21 och resten på tunga 22 och slår 6-3. Då måste du flytta ut pjäsen som står på tunga 19 med tärningen som visar sex och får sedan välja att flytta antingen den på tunga 20 eller en av pjäserna på tunga 21 tre steg. Du får inte flytta ut någon av pjäserna på tunga 22 eftersom de inte står längst bak. Detta får till följd att spelaren som ligger efter lättare kan få en pjäs att slå ut med lite tur under tiden som man flyttar ut sina pjäser.

Båda tärningarna måste inte användas i alla lägen. Om man kan utföra ett vinnande drag med bara en tärning (t.ex. genom att göra fint spel) så får spelaren strunta i den sista tärningen och utföra draget med bara en tärning. Det är till och med otillåtet att landa på ett vinnande drag och sedan fortsätta med nästa tärning för att flytta ytterligare pjäser. Till exempel, om spelaren bara har en pjäs kvar för att göra enkelt kron (vilken saknas på motståndarens huk) och spelaren har en blöt pjäs i motståndarens ytterkvarter och slår 5-1. Spelaren får då inte flytta den blöta pjäsen till motståndarens huk, vilket fullgör enkelt kron, och sedan använda tärningsslaget på ett för att flytta en pjäs bakifrån ett steg framåt och på så sätt förstöra enkelt kron. Hur som helst är det dock tillåtet att först flytta en pjäs ett steg framåt och sedan flytta in den blöta fem steg efteråt.

Den lätta inflyttningsregeln används som standard i Vasa tävlingsregler.

Vasa tävlingsregler gör också entärningsregeln överflödig eftersom man inte behöver använda båda tärningarna om man kan vinna genom att flytta en pjäs med bara en av tärningarna.

Vasa tävlingsregler hindrar ofta spelaren att vinna genom att flytta ut sina pjäser, så en bra taktik kan vara att försöka vinna på ett av de andra sätten i stället.